برگزاری کارگاه طراحی و تولید محصول جدید غذایی

برگزاری کارگاه طراحی و تولید محصول جدید غذایی

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۲ کد : ۱۳۷۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۱
محورهای تدریس: • برندینگ موفق و ثبت نام تجاری • تحقیقات بازار موفق • تست های ارزیابی حسی دقیق با ارائه گواهی معتبر مخاطبین: کلیه دانشجویان و فعاالن صنعت غذا محل برگزاری: اتاق شورای ریاست دانشکده داروسازی استاد: جناب آقای دکتر جعفرپور تاریخ برگزاری: ۱۶:۳۰ الی ۸:۳۰ ساعت آذر۲