کارگاه بسته بندی هوشمند مواد غذایی ودارویی برپایه فناوری نانو

کارگاه بسته بندی هوشمند مواد غذایی ودارویی برپایه فناوری نانو

۱۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۷:۱۴ کد : ۱۳۸۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۰
مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران برگزار می کند: کارگاه بسته بندی هوشمند مواد غذایی ودارویی برپایه فناوری نانو