دستاوردهای مرکز تحقیقات علوم صنایع غذایی

دستاوردهای مرکز تحقیقات علوم صنایع غذایی در کسب رتبه نخست مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشوری و کسب رتبه نخست در جذب گرنت بین‌المللی

۰۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۶:۱۸ کد : ۲۲۳۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۵۹