کسب رتبه اول گرنت بین المللی و رتبه دوم در بین تمامی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹

کسب رتبه اول گرنت بین المللی و رتبه دوم در بین تمامی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹

۰۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۸:۰۵ کد : ۳۴۱۶ اخبار
تعداد بازدید:۸۱
مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی موفق به کسب رتبه اول دریافت گرنت بین المللی و رتبه دوم در بین تمامی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹ گردید.
کسب رتبه اول  گرنت بین المللی و رتبه دوم در بین تمامی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی در سال ۱۳۹۹

Type the title here

Type the text here