مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلا می علوم پزشکی تهران برگزارمی کند:تغذیه و سرطان: چالشها و راهکارها

۰۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۶ کد : ۴۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۷۷۸

ارسال خلاصه مقاله ( نهایتا" 300 کلمه )  به همراه ذکر محور انتخابی و شرایط ارایه پوستر و پذیرش مقالات بزودی از طریق سایت اعلام خواهد شد.

محور های همایش عبارتند از: 

    فرهنگ سازی تغذیه و بهبود باورهای اجتماعی و فرهنگی و سرطان
    نقش تولید (کشاورزی، دامپروری و آبزی پروری) در پیشگیری از سرطان
    طب سنتی و سرطان
    نقش رسانه ها، تبلیغات و سرطان
    سبک زندگی و سرطان
    تغذیه درمانی در سرطان
    موازین اخلاقی در تولید، توزیع و نظارت بر غذا و سرطان
    نقش صنایع در پیشگیری از سرطان  

     مواد مغذی و سرطان
    برهمکنش دارو غذا در سرطان

   سرطان و آلاینده های محیط زیست
    روش های نوین پایش کیفیت
    روش های نوین فرآوری در صنایع غذایی
    بسته بندیهای مقاوم در برابر آلودگی های میکروبی، شرایط فیزیکی و محیطی و پیشگیری از سرطان
    راهکارهای کاهش افزودنی های مصنوعی در صنایع غذایی و سرطان
    نانو تکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در صنایع غذایی و سرطان