راهنمای ارسال مقاله در همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالش ها با امتیاز بازآموزی

راهنمای ارسال مقاله در همایش تغذیه و سرطان

۰۲ آذر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۶ کد : ۴۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۸۰۰
هر متقاضی برای شرکت در همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالشها می تواند حداکثر نسبت به ارسال ۲ مورد خلاصه مقاله مطابق با توضیحات زیر اقدام نماید. - مقالات ارسالی باید محتوای پژوهشی داشته و حاوی یافته های نوین در یکی از زمینه های سمپوزیوم باشند. - مقالات مروری بشرطی قابل پذیرش است که شامل اطلاعات جدید در زمینه های محور همایش باشد. - مقالات ارسالی نباید قبلا ارائه یا چاپ شده باشند. - خلاصه مقالات می تواند به زبان انگلیسی یا زبان فارسی در یک صفحه کاغذ A۴ (حاشیه در بالا ۵، راست ۲/۵و چپ۲/۵ سانتیمتر) و فاصله بین خطوط برابر با ۱ line و با استفاده از نرم افزار Word (قلم Time New Roman اندازه ۱۲) تایپ شود. - عنوان مقالات با حروف سیاه (Bold) و اندازه ۱۲ در بالای صفحه و اسامی نویسندگان همراه با ذکر نشانی در زیر- آن با اندازه ۱۲ تایپ و زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده و نام مسئول مکاتبات مقاله با ستاره مشخص شود. - خلاصه مقالات باید حداکثر در یک صفحه , ۳۰۰ کلمه تهیه و از طریق وب سایت سمینار به آدرس ای – میل داده شده با عنوان محور مشخص شده در سمپوزیوم ارسال گردد. - شماره مراجع در متن خلاصه مقاله در داخل کروشه مشخص و مرجع نیز در زیر متن با قلم متن ارائه شود. - خلاصه مقالات باید تا موعد مقرر ارسال شوند. کمیته برگزار کننده از بررسی و پذیرش مقالاتی که پس از تاریخ فوق ارسال و یا مطابق دستورالعمل تعیین شده تنظیم نشده باشند، معذور است. - مقالات پذیرفته شده با توجه به نتایج داوری به صورت پوستر انتخاب خواهند شد. - از آنجا که مقالات بدون ویرایش و عیناً در مجموعه خلاصه مقالات سمینار درج خواهند شد، مستدعی است قواعد نگارش در تهیه آنها کاملاً رعایت شود. - مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مقاله است.
راهنمای ارسال مقاله در همایش تغذیه و سرطان

 هر متقاضی برای شرکت در همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالشها  می تواند حداکثر نسبت به ارسال 2 مورد خلاصه مقاله  مطابق با توضیحات زیر اقدام نماید. 
- مقالات ارسالی باید محتوای پژوهشی داشته و حاوی یافته های نوین در یکی از زمینه های سمپوزیوم باشند.

- مقالات مروری بشرطی قابل پذیرش است که شامل اطلاعات جدید در زمینه های محور همایش باشد.

- مقالات ارسالی نباید قبلا ارائه یا چاپ شده باشند.

- خلاصه مقالات می تواند  به زبان انگلیسی یا زبان فارسی  در یک صفحه کاغذ A4 (حاشیه در بالا 5، راست 5/2و چپ 5/2 سانتیمتر) و فاصله بین خطوط برابر با 1 line و با استفاده از نرم افزار Word (قلم Time New Roman اندازه 12) تایپ شود.

- عنوان مقالات با حروف سیاه (Bold) و اندازه 12 در بالای صفحه و اسامی نویسندگان همراه با ذکر نشانی  در زیر- آن با اندازه 12 تایپ و زیر نام ارائه دهنده مقاله خط کشیده و نام مسئول مکاتبات مقاله با ستاره مشخص شود.

- خلاصه مقالات باید حداکثر در یک صفحه , 300 کلمه  تهیه و از طریق وب سایت سمینار به آدرس ای – میل داده شده با عنوان محور مشخص شده در سمپوزیوم ارسال گردد.

- شماره مراجع در متن خلاصه مقاله در داخل کروشه مشخص و مرجع نیز در زیر متن با قلم متن ارائه شود.

- خلاصه مقالات باید تا موعد مقرر ارسال شوند. کمیته برگزار کننده از بررسی و پذیرش مقالاتی که پس از تاریخ فوق ارسال و یا مطابق دستورالعمل تعیین شده تنظیم نشده باشند، معذور است.

- مقالات پذیرفته شده با توجه به نتایج داوری به صورت پوستر انتخاب خواهند شد.

- از آنجا که مقالات بدون ویرایش و عیناً در مجموعه خلاصه مقالات سمینار درج خواهند شد، مستدعی است قواعد نگارش در تهیه آنها کاملاً رعایت شود.

- مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مقاله است.