لیست افراد ارائه دهنده پوستر با شناسه نصب پوستر

لیست افراد ارائه دهنده پوستر با شناسه نصب پوستر

۲۳ آذر ۱۳۹۷ | ۲۰:۱۱ کد : ۵۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۷
لیست افراد ارائه دهنده پوستر با شناسه نصب پوستر توجه بفرمایید، شرکت کنندگان با ارائه پوستر موظف خواهند بود با توجه به شناسه تعیین شده ، در روز کنفرانس پوستر خود را در محل تعیین شده نصب نمایند

لیست افراد ارائه دهنده پوستر با شناسه نصب پوستر
توجه بفرمایید،
شرکت کنندگان با ارائه پوستر موظف خواهند بود با توجه به شناسه تعیین شده ، در روز کنفرانس پوستر خود را در محل تعیین شده نصب نمایند.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل