پیش ثبت نام کارگاه مکاتبات بین المللی بازرگانی صنایع غذایی

پیش ثبت نام کارگاه مکاتبات بین المللی بازرگانی صنایع غذایی

۱۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۸ کد : ۶۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۰
لطفا" جهت پیش ثبت نام کارگاه مکاتبات بین المللی بازرگانی صنایع غذایی در بهمن ماه ۱۳۹۷ به آدرس زیر مکاتبه فرمایید foodsciencesresearchcenter@gmail.com
پیش ثبت نام کارگاه مکاتبات بین المللی بازرگانی  صنایع غذایی

لطفا" جهت پیش ثبت نام کارگاه مکاتبات بین المللی بازرگانی  صنایع غذایی در بهمن ماه 1397 به آدرس زیر مکاتبه فرمایید
foodsciencesresearchcenter@gmail.com