آرشیو اخبار

موفقیت سرکار خانم دکتر مریم بهمنش در کسب رتبه پژوهشگر برتر

موفقیت سرکار خانم دکتر مریم بهمنش در کسب رتبه پژوهشگر برتر

موفقیت سرکار خانم دکتر مریم بهمنش در کسب رتبه پژوهشگر برتر با ارایه مقاله با ایمپکت ۵ و Q۱ و ۹ سخنرانی ملی و بین المللی ، چاپ دو کتاب توسط انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی در یکسال گذشته ، ضمن تبریک به ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی بیشتر را برای ایشان و اساتید محترم شان داشته و از طرف مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی از ایشان قدردانی میشود.

ادامه مطلب

تدوین استانداردملی ایران ۱۸۱۰-۱

تدوین استانداردملی ایران ۱۸۱۰-۱ با دبیری خانم دکتر ساره داورزنی ( دکتری تخصصی میکروب مواد غذایی ) با عنوان : میکروبیولوژی زنجیره غذایی- روش جامع جستجو، شناسایی، شمارش و سروتایپینگسالمونلا- قسمت ۱ :جستجو و شناسایی گونه های سالمونلا و مشارکت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ادامه مطلب

محصول منتخب مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی توسط استان تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز با ۲ محصول منتخب شامل: داربست برای مهندسی بافت پوست و روش سنتز کردن آن توسط دکتر مریم اسلامی و جاذب زیستی پوست لیمو با خاصیت کاهندگی فلزات سنگین توسط مهندس پریسا زیارتی و دکترمریم مصلحی شاد در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافت. بر اساس این گزارش دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۸۰ محصول در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن ۶ حضور داشت .

ادامه مطلب

تدوین استانداردملی ایران ۱۱۶۰۲

تدوین استانداردملی ایران ۱۱۶۰۲ با دبیری خانم دکتر ساره داورزنی ( دکتری تخصصی میکروب مواد غذایی ) و مشارکت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

ادامه مطلب