آرشیو اخبار

جلسه هیات موسس مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی در دانشکده داروسازی جدید

جلسه همفکری و هم افزایی در زمینه ارتقاء سطح علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی با حضور تمامی اعضای محترم هیات موسس و ریاست محترم دانشکده داروسازی در تاریخ یکشنبه ۹۸/۴/۲۳ برگزار گردید و مصوبات عملکرد های آینده مرکز تصویب شد.

ادامه مطلب
نحوه آدرس دهی مقالات برای مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی

نحوه آدرس دهی مقالات برای مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی جدید

Nutrition and Food Sciences Research Center, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ادامه مطلب

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک نظر به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان محترم و مصاحبه دکتری در تاریخ ۱۱ تیرماه زمان برگزاری کارگاه ماست قالبی کم چرب پروبیوتیکتغییر نموده است که متعاقبا از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی زمان برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP) نظر به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان محترم و مصاحبه دکتری در تاریخ ۱۱ تیرماه زمان برگزاری کارگاه GLP تغییر نموده است که متعاقبا از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی زمان برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب