اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک

برگزاری کارگاه ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک

جهت پیش ثبت نام به سامانه معاونت پژوهشی علوم پزشکی در بخش کارگاه های در حال اجرا، یا به سامانه مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی http://Foodscience.iautmu.ac.ir مراجعه شود یا از طریق ایمیل Foodsciencesresearchcenter@gmail.com نام و نام خانوادگی، ایمیل، رشته تحصیلی و تلفن ارسال گردد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسات کمیسیون های اولیه و فنی تدوین استانداردهای ملی در مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

برگزاری جلسات کمیسیون های اولیه و فنی تدوین استانداردهای ملی در مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ گالری

برگزاری جلسات کمیسیون های اولیه و فنی تدوین استانداردهای ملی در مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ : در راستای عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک و ارتقای نظام های ارزیابی، مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اولین جلسه کارگروه تدوین استاندارد ملی را در روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در اتاق شورا دانشکده داروسازی با حضور اعضا برگزار نمود. این جلسه با تعامل و همکاری مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی با پژوهشکده استاندارد صورت گرفت. این هم اندیشی با دعوت خانم مهندس زیارتی ریاست مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی از اعضای جلسه مراکز علمی و صنعتی مانند سازمان غذا دارو، انیستیتو تحقیقات تغذیه ای کشور، انستیتوپاستور ایران، صنایع پارس مینو، صنایع غذایی مهرام، صنایع غذایی راما مهر آریا ، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز سلامت محیط و کار تحت دبیری پژوهشکده استاندارد برگزار شد. پس از معرفی اعضا در ابتدای جلسه خانم دکتر داور زنی بعنوان دبیر جلسه توضیحاتی مقدماتی و کلی درباره تدوین استاندارد مورد نظر ارائه کردند سپس متن استاندارد توسط اعضای جلسه مورد هم اندیشی و مورد بحث و تبادل قرار گرفت. این جلسه راس ساعت ۱۴ آغاز و تا ساعت ۱۶ بطول انجامید که در پی آن و با توجه به پایان نیافتن مباحث مربوط به موضوع مقرر گردید جلسه هم اندیشی دیگری در همین راستا برگزار گردد. لازم بذکر است در این جلسه که ریاست دانشکده داروسازی خانم دکتر جعفری آذر هم که به عنوان اعضای کمیته حضور یافته بودند در پایان جلسه حمایت خویش را در برگزاری جلسات تدوین استاندارد وتداوم همکاری ها اعلام نمودند.

ادامه مطلب