اخبار - آرشیو

گالری عکسهای کارگاه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی با عنوان فرمولاسیون مکمل های مبتنی بر منابع طبیعی

گالری عکسهای کارگاه برگزار شده توسط مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی با عنوان فرمولاسیون مکمل های مبتنی بر منابع طبیعی برگزار شده در تاریخ ۱۸ مهرماه در دانشکده داروسازی توسط استاد محترم سرکار خانم دکتر جعفری آذر

ادامه مطلب