اعضای هیات موسس

تعداد بازدید:۱۹۷۲
اعضای هیات موسس

معرفی اعضا  هیات موسس مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی

  1. آقای دکتر سعید میردامادی     
    میکروبیولوژی پزشکی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

      استاد پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

  1. آقای دکتر محمدرضا سنجابی  

تخصص ژنتیک

دانشیار و عضو هیات علمی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

 

  1. خانم دکتر زهرا پیراوی ونک  

PhD مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانشیار پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

 

  1. آقای دکتر بهروز اکبری آدرنگی 

متخصص آنالیز مواد غذایی و دارویی

عضو هیات علمی آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو

 

  1. آقای دکتر یوسف رمضان    

متخصص علوم و صنایع غذایی

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

 

       6.-جناب آقای دکتر سهیل اسکندری 

             دانشیار و متخصص بهداشت  و ایمنی مواد غذایی- گرایش ایمنی مواد غذایی

          عضو هیات علمی   انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو- سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 

            7-خانم مهندس پریسا زیارتی 

             مربی پایه 28  

             ریاست مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی


لینک دانلود فایل