اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۲۳۰۸

معرفی اعضا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی

  1. آقای دکتر سعید میردامادی     
    میکروبیولوژی پزشکی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی

      ااستاد پژوهشکده زیست فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

  1. آقای دکتر محمدرضا سنجابی  

تخصص ژنتیک

دانشیار و عضو هیات علمی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

  1. خانم دکتر زهرا پیراوی ونک  

PhD مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانشیار پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

  1. آقای دکتر بهروز اکبری آدرنگی 

متخصص آنالیز مواد غذایی و دارویی

استاد و  عضو هیات علمی آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو

  1. آقای دکتر یوسف رمضان    

متخصص علوم و صنایع غذایی ، استادیار 

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

  1. خانم دکتر منصوره  سادات موجانی  

    متخصص تغذیه بالینی استادیار       

           عضو هیات علمی دانشکاه  علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران     

7-جناب آقای دکتر سهیل اسکندری

             دانشیار و متخصص بهداشت  و ایمنی مواد غذایی- گرایش ایمنی مواد غذایی

          عضو هیات علمی   انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو- سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

8- خانم دکتر مریم مصلحی شاد

عضو هیات علمی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

9- آقای دکتر مصطفی سلطانی

عضو هیات علمی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران 

10-خانم مهندس پریسا زیارتی 

     عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی  تهران  

     ریاست مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: شورای پژوهشی